FAFA118
ខែកក្កដា -625 ជិះកុមារភាព Avenny

ខែកក្កដា -625 ជិះកុមារភាព Avenny

I Bumped Into The S*****t I Used To Bully When She Showed Up As My Call Girl

นางเอกสาวเธอต้องทำงานหาเงินอย่างหนักเพราะสามีของเธอมีค่าใช้จ่ายในการรักษาแม่ที่โรงพยาบาล และเธอก็เลยต้องมาขายตัวเพื่อช่วยเหลือสามี แต่แล้วเธอไปเจอเพื่อนในวัยเด็กที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน เพื่อนคนนี้มันจึงกลับมาล้างแค้นกับเธอ


29